CyberLink Van Gogh AI Style Pack 1.0.0.1030


CyberLink van Gogh AI Style Pack

Tải xuống CyberLink van Gogh AI Style Pack Đối với Adobe Premiere Pro & After Effects. Bây giờ bạn thực sự có thể chuyển đổi video của bạn thành các tác phẩm nghệ thuật nhờ sức mạnh của AI. Chúng tôi đã đào tạo động cơ theo phong cách AI của chúng tôi cho Adobe Premiere Pro và After Effects để phân tích khung cảnh quay của bạn theo khung và áp dụng thông minh cho Brushstrokes để video của bạn trông giống như nó được vẽ bởi chính Van Gogh.

Trong gói phong cách này, bạn nhận được:
10 phong cách Độc đáo Van Gogh AI

Yêu cầu hệ thống:
- Adobe Premiere Pro CC 2017 hoặc Adobe After Effects CC 2017 và mới hơn (Chỉ phiên bản Windows)
- VGA VGA 2GB trở lên.
- 400 MB cho cài đặt Gói và Plugin AI.

Tiêu đề:CyberLink van Gogh AI Style Pack 1.0.0.1030
Nhà phát triển: Trang chủ
Giấy phép: Phần mềm chia sẻ
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
HĐH: Windows.
- Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những thay đổi trong phiên bản này

Tải xuống CyberLink van Gogh AI Kiểu gói đầy đủ cho PC

CyberLink van Gogh AI Style Pack 1.0.0.1030 | Kích thước tệp: 280 MB
Bayfiles. | UserDrive. | Uptobox. | ZippyShare.


Bài đăng này được cập nhật gần đây vào ngày 1 tháng 3 năm 2021

Cuộn lên