CyberLink Impressionist AI Style Pack (Vol. 2) 1.0.0.1030


CyberLink ấn tượng AI phong cách gói tập. 2.

Tải xuống CyberLink ấn tượng AI phong cách gói tập. 2. Đối với Adobe Premiere Pro & After Effects. Nó làm cho video của bạn trông giống như nó được vẽ bởi chính các nhà Ấn tượng với gói AI kiểu này. Chúng tôi đã đào tạo động cơ AI của chúng tôi cho Adobe Premiere Pro và After Effects để phân tích khung cảnh quay của bạn theo khung và áp dụng thông minh các nét vẽ để sao chép các tác phẩm của các bậc thầy.

Trong gói phong cách này, bạn nhận được:
- 10 kiểu AI ấn tượng độc đáo

Yêu cầu hệ thống:
- Adobe Premiere Pro CC 2017 hoặc Adobe After Effects CC 2017 và mới hơn (Chỉ phiên bản Windows)
- VGA VGA 2GB trở lên.
- 400 MB cho cài đặt Gói và Plugin AI.

Tiêu đề:Gói kiểu AI ấn tượng CyberLink (Tập. 2) 1.0.0.1030
Nhà phát triển: Trang chủ
Giấy phép: Phần mềm chia sẻ
Ngôn ngữ: Đa ngôn ngữ.
HĐH: Windows.
- Trang web chính thức không cung cấp bất kỳ thông tin nào về những thay đổi trong phiên bản này

Tải xuống Gói kiểu AI ấn tượng CyberLink đầy đủ cho PC

Gói kiểu AI ấn tượng CyberLink (Tập 2) 1.0.0.1030 | Kích thước tệp: 279 MB
Bayfiles. | UserDrive. | Uptobox. | ZippyShare.


Bài đăng này được cập nhật gần đây vào ngày 1 tháng 3 năm 2021

Cuộn lên