AAct 4.2 Portable Free Download [Final]


Tải về Aact Free.

AACT 4. - KMS-Activator cho các hệ điều hành Windows VL Editions: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 và Office 2010, 2013, 2016. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt Office 2010 VL trên Windows XP .

  • Chương trình được viết với việc sử dụng các công nghệ gốc và thực hiện một thiết kế tư tưởng khác nhau của các công cụ phần mềm đó, khác với thực tiễn thông thường của tôi
  • Chương trình không yêu cầu .NET Framework chạy trên Windows XP - 10.

Bạn cũng có thể tải vềCuối cùng mạng lưới


Tiêu đề:Phiên bản ổn định Aact v4.2
Nhà phát triển: Trang chủ
Giấy phép: Phần mềm miễn phí
Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga.
HĐH: Windows.
- Cải thiện công việc trên các phiên bản cũ của Windows.

AAct Download Free for Windows

Aact Portable 4.2 Final | Kích thước tệp: 3 MB
Wonderuploads. | UserDrive. | Đương dân trực tiêp


Bài đăng này được cập nhật gần đây vào ngày 3 tháng 8 năm 2020

Cuộn lên